Ośrodek Badawczo-Edukacyjny

16 grudnia 2017

 

Powrót do "Partnerzy"

Celami Ośrodka są:

  • badania oraz oświata i wychowanie w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego korzystania z jego zasobów,

  • promocja i wspieranie dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszarów wiejskich

 

OBEZ  i Stowarzyszenie Zielono Mi  wspólnie działają na rzecz rozwoju wsi Zielonowo  oraz całej Gminy Wieleń - aktywizacji i edukacji obywatelskiej, integracji społecznej oraz ochrony przyrody  i  lokalnego dziedzictwa kulturowego.  Wspólne  realizacje to między innymi Research Summer School in Zielonowo for Phd Students - cykl szkoleń i badań dla zagranicznych doktorantów wraz ze spotkaniami ze społecznością lokalną

 

Angażujemy  się w liczne inicjatywy z udziałem  innych partnerów:

 

  • organizację działań edukacyjnych o zasięgu gminnym - we współpracy z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza i z UMiG Wieleń („Akademia Obywateli Miasta i Gminy Wieleń Dwa Brzegi Noteci” i „Akademia Obywateli na zielonych ścieżkach”)

  • promowanie lokalnych produktów i  zasobów przyrodniczych  Gminy oraz postaw proekologicznych - razem  z UMiG Wieleń  (Targi Produktu Lokalnego, inicjatywy pod hasłem:  „Miasto i Gmina Wieleń. Z natury najlepsze”)

  • realizację ideałów zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich (ekologicznego, kulturowego, społecznego i ekonomicznego) -    w ramach sieci  GEN (Global Ecovillage Network) Europe,  w tym projektów Erasmus Plus (European Volunteer Service,  Volunteering for Sustainability)

  • badanie cennych walorów przyrodniczych w rejonie wsi (inwentaryzację botaniczną siedlisk leśnych, zaroślowych i wodno-błotnych, inwentaryzację ptaków- oznaczanie ich rewirów, lokalizacja lęgowisk itp.) oraz badania   parametrów  klimatu leśnego i jego oddziaływania  w ramach silvoterapii (“Forest Experience in Zielonowo”)  - we współpracy z naukowcami i  studentami polskich i zagranicznych uczelni

  • wytyczanie i analizę kierunków  rozwoju wsi Zielonowo, zgodnie  ze „Strategią Rozwoju wsi Zielonowo”, przyjętą w 2016 roku - współpraca z Uniwersytetem im. Adama Mickiewicza w projekcie  - Model Science Shop:

                         - analiza  ochrony przyrody i krajobrazu w zagospodarowaniu przestrzennym na obszarze wiejskim, przyszłe   zagospodarowanie           dla potrzeb turystyki przyrodniczej,  ochrona zasobów przyrodniczych jako warunku zachowania atrakcyjności turystycznej,

                         - współpraca środowiska naukowego z lokalną społecznością   - edukacja  w dziedzinach zidentyfikowanych jako potrzebne przez  mieszkańców w „Strategii”:  rolnictwo organiczne i biodynamiczne, permakultura, edukacja proekologiczna,  edukacja obywatelska, współpraca z samorządem Gminy Wieleń,  rozwijanie  ekoturystyki  i turystyki leśnej oraz  lokalnej marki „swojskich” produktów

Created with WebWave CMS

Skontaktuj się z nami

mail: stowarzyszeniezielonomi@interia.pl

tel. 601 781 288

Zielonowo 43

64-730 Wieleń

Lorem ipsum dolor

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. In facilisis lorem commodo, tincidunt tortor luctus, porttitor neque. Fusce nisl massa, lobortis at diam vel

Skontaktuj się z nami

mail: kontakt@kontakt.pl

tel. 601 234 567 

Ul. Uliczna 25

Warszawa 02-200